Algemene Leden Vergadering

ALV op woensdagavond 17 mei om 20:00 uur in ons clubhuis. Aan de orde komen o.a. de financiën, de bestuurssamenstelling, verslag van de technische commissie en het instellen van een commissie voor ons 50 jarig jubileum in september 2018. De definitieve agenda wordt via email naar de leden gezonden en wordt samen met de andere stukken in ons clubhuis ter inzage gelegd.