Inschrijving en afmelding lidmaatschap Castricumse RC vindt plaats volgens afspraken die zijn vastgelegd in ons Huishoudelijk Reglement. Lidmaatschap geldt voor een héél seizoen en dient via ledenadmin@casrc.nl opgezegd te worden vóór 15 juni van het laatste seizoen van het lidmaatschap. Bij niet opzeggen vóór 15 juni wordt het lidmaatschap automatisch weer voor een héél seizoen verlengd en dient de contributie van dat nieuwe seizoen gewoon betaald te worden. Contributiebedragen staan vermeld op de pagina ‘Lid worden’.

Toestemmingsverklaring
Privacyverklaring
Algemene voorwaarden / Huishoudelijk-Reglement

 

Vul hieronder alle gegevens in en klik daarna op Verstuur..

Ik machtig de Castricumse Rugbyclub CasRC, om via Club-Collect de verschuldigde contributie per automatische incasso af te schrijven van mijn rekening.
Ik heb de Toestemmingsverklaring en Privacyverklaring gelezen en geef hiervoor mijn toestemming. Ik heb de Algemene Voorwaarden/Huishoudelijk Reglement gelezen en ga hiermee akkoord.
Top